Haftalık Psikoloji Bülteni'ne üye ol

Teşekkürler.

HUZURSUZ EMOŞ.jpg

Narsisizm Dizisi 1: Narsisizmin 9 Kriteri

Güncelleme tarihi: 31 Mar 2021Öncelikle: Psikolojik Testler


Narsisizm, genellikle benlik ve kişilerarası ilişkiler açısından ele alınır ve narsistik örüntünün kendiliği aşırı önemseme, başkalarını yok sayma ve bu nedenle de kişilerarası ilişkilerde sorunlar yaşama ile ilişkili olduğu öne sürülür.


Ancak bu örüntünün her zaman olumsuz sonuçlar doğurmayacağı, benliğe ilişkin olumlu algının ve başkalarına empatik davranma kapasitesine sahip olmanın (sağlıklı narsisizm) bireyin amaçlarına yönünde ilerlemesi ve kişisel yenilgilerden sonra yeniden gücünü toplaması açısından koruyucu olabildiği de belirtilir.


Peki sorun ne zaman başlar? Bireyin, olumlu benlik algısına yönelik tehdit ya da tehlike oluştuğunda baş etme mekanizmalarının zarar görmesi ve uygun başa çıkma stratejilerini kullanamaması ile başlar. Bu durum patolojik narsisizm olarak adlandırılır.


En son basım DSM 5 Tanı Ölçütleri Kitabı'na göre narsisistik kişilik bozukluğu, genç yetişkinlik döneminde başlayan ve çeşitli koşullarda kendini gösteren büyüklenmeciliği, hayranlık gereksinimini, empati yoksunluğunu içerir ve yazılan kriterlerden en az beşini kapsayan yaygın bir örüntü şeklinde yer bulur:


1. Kendisinin önemine dair büyüklenmeci bir duyguya sahip olmak,


2. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik veya ideal sevgi fantezileriyle meşgul olmak,


3. “Özel” olduğuna ve ancak özel veya üst düzey insanlar tarafından anlaşılabileceğine, onlarla ilişkide

bulunması gerektiğine inanmak,