Haftalık Psikoloji Bülteni'ne üye ol

Teşekkürler.

HUZURSUZ EMOŞ.jpg

Narsist ailelerin 12 özelliğiNarsist ailelerde sadece ebeveynlerin ihtiyaçlarına odaklanılır. Çocuklar, ebeveynlerin ihtiyaçlarına göre hareket etmesi beklenen araçlardır yalnızca. Diğer işlevsiz ailelerde olduğu gibi narsist ailelerde de istismar ve bu istismarın reddi sürekli olmakla birlikte, gerçekleri gizleme, ihmalkarlık, imkansız beklentiler, empati fukaralığı, sınırlara saygısızlık ve sürekli kavga hali de bulunur.


Julie L. Hall, “Hayatındaki Narsist” adlı kitabında narsist ailelerin ortak özelliği olan 12 kuraldan bahsediyor. Kitap hakkında bir makalesini okuduğumda bu 12 kuralın aynı zamanda otoriter liderler ve partileri arasındaki ilişkiyi de betimlediğini fark ettim.


1. Şartlı kabul


Aile tarafından benimsenmek için çocukların kesinlikle ailenin değer sistemine ve bakış açısına uyması beklenir. Özellikle değer yargılarına yönelik en ufak bir farklılığa büyük bir şiddetle karşı çıkılır ve çocuğa hastalıklı muamelesi yapılır.


2. Zorunlu teslimiyet


Ne kadar cahil, keyfi hareket eden, acımasız ve yıkıcı olursa olsun ailedeki herkesin baskın olan narsist ebeveynin otoritesine boyun eğmesi beklenir.


3. Günah keçisi


Ekonomik sıkıntılar gibi nispeten büyük olaylardan, evdeki bir aletin bozulması gibi ufak olaylara kadar her türlü olumsuz durumda ortada mutlaka bir suçlu olması gerekir. Zaten neredeyse her narsist ailede de otoriter figürün hayal kırıklığı veya kızgınlık yaşadığında nefretini boşaltabileceği bir günah keçisi bulunur.


4. Kırılganlık tehlikeli


Yapılan her hata ve yanlış, belki de yıllarca sürecek laf sokmalarına ve utanç saldırılarına neden olacağı için, böyle bir ortamda kırılganlık, aile bireyleri için tehlike oluşturur.


5. Taraf tutma zorunluluğu


Evin içerisinde sürekli bir tartışma ve suçlama faaliyetleri olduğu ve otoriter taraf kendini tamamen haklı, diğer tarafı tamamen haksız gördüğü için, çocukların da ebeveynleri ve kardeşleri arasında bir seçim yapması ve baskın narsist karakterin yer aldığı tarafta bulunması beklenir.


6. Sevgi ve saygı kaynakları kısıtlı


Sevgi de saygı da ancak çocuk ebeveynlerinin beklentilerini yerine getirdiğinde verilir ve böyle zamanlarda bir taraftan alıp diğer tarafa verir gibi, bekleneni veren çocuğa saygı gösterilirken, diğer çocuklar görmezden gelinir.


7. Duygular zayıflık göstergesi


Sadece baskın narsist duygularını ifade etmek, duygusal tepkiler vermek ve talepte bulunmakta özgürdür. Ailenin diğer bireyleri için duygusal davranmak zayıflık ve bencillik göstergesi sayılır.


8. İşbirliği değil rekabet


Üstünlük kurma, kayırmacılık ve sürekli karşılaştırma yüzünden çocuklar büyük bir rekabet içerisinde büyürler, bu nedenle karşılıklı güven oluşmaz ve içeride sürekli bir ihanet hali vardır.

9. Önemli olan intiba


Baskın narsist dışındaki aile bireylerinin ne hissettiği önemli olmadığından, herkes ne hissederse hissetsin, otoriter figürün onlardan istediği ve beklediği gibi görünmelidir.


10. Otoritenin öfkesi normal <