Haftalık Psikoloji Bülteni'ne üye ol

Teşekkürler.

HUZURSUZ EMOŞ.jpg

Faydalı ilişki ve kendi olma süreci
“Gerçekten de olduğun kişi olmak, bir ilişkiyi ve bir hayatı kurtarabilir.”


Psikolog Carl Rogers’ın “Kişi Olmaya Dair” kitabının

kapağındaki söz hemen dikkatimizi çeker. Rogers’ın iyi bir terapistten beklediği “karşındakini anlama ve onu bütünsel olarak onaylama” düsturu, kişinin gerçekten olduğu kişiye dönüşme serüveninin ayrılmaz bir parçasıdır.


Ancak bunun illa bir terapist mi gerekir?


Rogers'a göre hayır.


Ebeveynlerimiz, öğretmenlerimiz, rehberlerimiz, arkadaşlarımız da bu onaylayıcı kişiler olabilir. Önemli olan aramızdaki ilişkinin, Rogers'ın deyimiyle, faydalı* bir ilişki olmasıdır.


Peki faydalı ilişki, kendimiz olmak yolunda neden bu kadar önemli sayılıyor?


Bunu altı adımda açıklayabiliriz.


Faydalı ilişki: Taraflardan en az birinin büyüme, gelişme, olgunlaşma niyeti taşıması; işlevlerini çoğaltmayı, karşısındakinin yaşamı için bir şeyler yapmayı istemesidir.


1. Adım: