top of page

Haftalık Psikoloji Bülteni'ne üye ol

Teşekkürler.

HUZURSUZ EMOŞ.jpg

Luther diyor kız Machiavelli
Bugün önemli bir gün çünkü 551 sene önce bugün Niccolo Machiavelli doğdu ve yazdığı “Prens” adlı kitapla Game of Thrones’tan Lord Baelish, House of Cards’tan Frank Underwood, Bizimkiler’den Kapıcı Cafer ve Breaking Bad’den Gustavo Fring’e ilham kaynağı oldu.


Hatta Breaking Bad, elli yaşına kadar bir nevi dürüst, pasif yaşayan ve oyunu kitabına göre oynayan Walter White’ın ölümle yüz yüze geldikten sonra uyguladığı stratejilerle güce ulaşmasını ve makyavelist yöntemlerle bu gücü elinde tutma çabasının karakterine olan etkilerini anlatan inanılmaz bir süreçtir.


Kısacası zafere giden yolda yapılan her türlü ahlaksızlığın, manipülasyonun ve hilenin mübahlığını savunan bu yöntem sık sık narsistlikle karıştırılır.


Ancak aralarında bazı farklar vardır.


Bir insan hem narsist özellikler taşıyıp hem de makyavelist yöntemler kullanabilir.


Hem makyavelistler hem de narsistler manipülatif, hilekar davranıp, empati eksikliğinden muzdarip olabilirler.


Aralarındaki farkı üç kategoriye ayırabiliriz;


a. kısa vadeli – uzun vadeli stratejiler

b. insan doğasına ve ahlakına olan bakış açıları

c. manipülasyon nedenleri


1. Vade farkı


Makyavelistler uzun yol insanlarıdır.


Uzun yolda başarılı olmak, büyük bir amaç için insanları manipüle etmek, kandırmak, hatta baskılamak için güçlü bir dürtü kontrolüne ihtiyacınız olur.


Narsistler kendi duygularına daha çok kapılırlar, nasıl göründükleri, nasıl algılandıkları onlar için çok önemlidir. Reddedilme durumlarında öfke krizlerine girmeleri daha ihtimal dahilindedir. Ama makyavelistin yüzüne tükürseniz, bunun gelecekteki artısını eksisini hesaplar.


2. İnsan doğasına ve ahlakına bakış farkı


Makyavelistler insanların doğaları gereği bencil, kötü vs olduğunu düşünürler ve ahlak sisteminin sadece aptallar için gerekli olduğuna inanırlar. Yakalanmadıkça suç işleyip işlemediğinin bir önemi yoktur. Yakalanıyorsan da zaten cezalandırılacak kadar aptal olduğun anlamına gelir. Diğer taraftan narsistlerin genellikle bir doğru - yanlış inancı vardır. Sadece kendileri ne yaparlarsa yapsınlar, özel oldukları için, bunun doğru olduğuna inanırlar, hatta kendilerinin ahlaki olarak diğer insanlardan daha üstün olduğuna inanırlar.


3. Hilelerin, yalanların, manipülasyonların nedeni


Hile, yalan ve manipülasyon hem narsistler hem de makyavelistler için yaygın olsa da, bu yöntemi uygulama nedenleri farklılık taşır. Narsistler kısa süreli de olsa ilgi, alaka, sempati kazanmak için bu tür yollara başvururlar. Makyavelistler ise daha uzun vadeli finansal, politik ve ilişkisel kazançları için bu tür yöntemler kullanırlar.


Ayrıca makyavelistler yağcılık yapmada, insanları basamak olarak kullanmada ve yakalandıkları taktirde inkar edebilmek için daha incelikli yalanlar söylemede başarılıdırlar.


Komedyen Groucho Marx, "Samimiyet her şeydir. Eğer samimiymiş gibi görünmeyi başarırsanız, her şeyi başarırsınız" derken haklıdır.


Hem duygularının üstesinden gelmede, hem dürtülerini kontrol etmede, hem de kurnazlıkla yalan söylemede başarılı olan bir insanın güçlü bir konuma ulaşmak için gereksinim duyduğu tek şey samimiyet rolünü oynama becerisidir.


Onu da iyi oynuyorsa, kendi kasasında milyarlarca dolar varken dolabında ekmeği olmayan insanlara "aynı amaç uğruna aynı gemide" olduklarına bile inandırabilir.


Alıntılar: Diane Grandle - The Narcissist vs. the Machiavellian Dale Hartley - Meet the Machiavellians


Comentarios


bottom of page