top of page

Haftalık Psikoloji Bülteni'ne üye ol

Teşekkürler.

HUZURSUZ EMOŞ.jpg

Hangi tip insan daha çok aldatılır

Ohio Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmada, herhangi bir karakter özelliğinin aldatılmayı daha olası kılıp kılmadığının yanıtı arandı. Beşte biri aldatılmış yaklaşık 1.600 katılımcının katıldığı (900 evli) araştırma, partnerleri 5 Büyük Faktör Kuramı’na göre puanladı.


Deneyime açıklık: meraklı, yaratıcı, bağımsız, ilgileri geniş, hayal gücü yüksek, açık fikirli


Sorumluluk: çalışkan, düzenli, kurallara uyumlu, dikkatli, ihtiyatlı, yeterli


Dışa dönüklük: sosyal, girişken, konuşkan, hayat dolu, hevesli


Geçimlilik / Yumuşak başlılık: merhametli, sempatik, cömert, düşünceli, güvenli, kibar


Nevrotiklik: endişeli, güvensiz, sinirli ve kaygılı 


Araştırmada genel olarak daha az sorumluluk sahibi insanların (umursamaz, tembel, düzensiz) daha çok aldatılma ihtimali olduğu bulgulandı.


Aynı analiz yalnızca evli insanlara uygulandığında ise daha az sorumluluk sahibi olmanın yanında geçinilmesi kolay / daha yumuşak başlı insanların da daha çok aldatılma ihtimalleri olduğu ortaya çıktı.


Peki bu ne anlama geliyor?


Öncelikle, araştırmacıların da uyardığı gibi, bu sonuçlar sadece bazı kişilik özellikleri ve aldatılma arasında bir korelasyon olduğunu söylüyor; ancak bu korelasyon aldatanı haklı, aldatılanı haksız yapmıyor.


Ayrıca elbette ikili ilişkilerin binlerce dinamiği bulunuyor. Her ne kadar araştırmacılar yaş, eğitim, cinsiyet, etnisite, dinsellik gibi faktörleri istatistiksel olarak kontrol etseler de, diğer binlercesini kontrol etmek mümkün olmuyor. 

Geçinilmesi kolay / yumuşak başlı partnerler genellikle arzu edilen partnerler. Aldatılma ihtimallerinin daha yüksek olmasının sebebi muhtemelen aldatan kişinin affedileceğine veya daha az cezayla kurtulacağına duyduğu inançtan kaynaklanıyor.


Daha az sorumluluk sahibi, olgunluğa erişmemiş, güven vermeyen, tembel kişiler ise gündelik hayatlarında partnerlerine daha sık stres ve çatışma yaşatıyorlar.


Bana ilginç gelen, bu iki özelliğin, yani sorumluluğun ve geçimliliğin bu tür araştırmalarda sık sık karşımıza çıkması.


2008 yılında yapılmış bir araştırmada, partnerlerini daha az sorumluluk sahibi ve geçinilmesi daha zor gören kişiler evliliklerinden daha düşük tatmin aldıklarını söylüyorlar.


2004 yılında yapılmış başka bir araştırma ise daha düşük sorumluluğa sahip ve geçinilmesi daha zor kişilerin daha çok aldattığını bulguluyor.


Geçen sene yapılan bir araştırma ise sorumluluk sahibi, geçinilmesi kolay ve daha az sosyal olan kişileri aldatma ihtimali en düşük partnerler olarak bulguluyor.


Hepsi beraber düşünüldüğünde, sorumluluğun ve geçimliliğin ilişki denilen yemeğin en önemli baharatları olduğu anlaşılıyor.Alıntılar:


Mahambrey, M. (2020). Self-reported Big Five personality traits of individuals who have experienced partner infidelity.

Gary Lewandowski - What Type of Person Gets Cheated on Most Often?Comentários


bottom of page