Haftalık Psikoloji Bülteni'ne üye ol

Teşekkürler.

HUZURSUZ EMOŞ.jpg

Hangi tip insan daha çok aldatılır

Ohio Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmada, herhangi bir karakter özelliğinin aldatılmayı daha olası kılıp kılmadığının yanıtı arandı. Beşte biri aldatılmış yaklaşık 1.600 katılımcının katıldığı (900 evli) araştırma, partnerleri 5 Büyük Faktör Kuramı’na göre puanladı.


Deneyime açıklık: meraklı, yaratıcı, bağımsız, ilgileri geniş, hayal gücü yüksek, açık fikirli


Sorumluluk: çalışkan, düzenli, kurallara uyumlu, dikkatli, ihtiyatlı, yeterli


Dışa dönüklük: sosyal, girişken, konuşkan, hayat dolu, hevesli


Geçimlilik / Yumuşak başlılık: merhametli, sempatik, cömert, düşünceli, güvenli, kibar


Nevrotiklik: endişeli, güvensiz, sinirli ve kaygılı

Araştırmada genel olarak daha az sorumluluk sahibi insanların (umursamaz, tembel, düzensiz) daha çok aldatılma ihtimali olduğu bulgulandı.


Aynı analiz yalnızca evli insanlara uygulandığında ise daha az sorumluluk sahibi olmanın yanında geçinilmesi kolay / daha yumuşak başlı insanların da daha çok aldatılma ihtimalleri olduğu ortaya çıktı.


Peki bu ne anlama geliyor?


Öncelikle, araştırmacıların da uyardığı gibi, bu sonuçlar sadece bazı kişilik özellikleri ve aldatılma arasında bir korelasyon olduğunu söylüyor; ancak bu korelasyon aldatanı haklı, aldatılanı haksız yapmıyor.


Ayrıca elbette ikili ilişkilerin binlerce dinamiği bulunuyor. Her ne kadar araştırmacılar yaş, eğitim, cinsiyet, etnisite, dinsellik gibi faktörleri istatistiksel olarak kontrol etseler de, diğer binlercesini kontrol etmek mümkün olmuyor.
Geçinilmesi kolay / yumuşak başlı partnerler genellikle arzu edilen partnerler. Aldatılma ihtimallerinin daha yüksek olmasının sebebi muhtemelen aldatan kişinin affedileceğine veya daha az cezayla kurtulacağına duyduğu inançtan kaynaklanıyor.


Daha az sorumluluk sahibi, olgunluğa erişmemiş, güven vermeyen, tembel kişiler ise gündelik hayatlarında partnerlerine daha sık stres ve çatışma yaşatıyorlar.


Bana ilginç gelen, bu iki özelliğin, yani sorumluluğun ve geçimliliğin bu tür araştırmalarda sık sık karşımıza çıkması.


20